KONKURS WEŹ UDZIAŁ I WYGRAJ ZAKUPY ! mouse
Konkurs
Wymyśl hasło lub krótki wierszyk promujący zakupy w Pszczynie
Jak wygrać?
  1. Zrób zakupy podczas Pszczyńska Noc Zakupów.
  2. Wymyśl hasło lub krótki wierszyk promujący zakupy w Pszczynie.
  3. Wpisz hasło na kupon otrzymany w punkcie organizatora po okazaniu paragonu. Punkty znajdują się w zielonym namiocie na rynku podczas wydarzenia lub w biurze Referatu Promocji ul. Piastowska 24/1
  4. Wypełnione kupony można dostarczyć do organizatora najpóźniej do wtorku do godz. 15:00.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu w środę 16 września. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej wydarzenia – www.noczakupow.pszczyna.pl oraz na profilu Moja Pszczyna na Facebook’u.
  6. Zwycięzcy poinformowani zostaną o wygranej drogą telefoniczną.
  7. Zwycięskie hasła opublikujemy na stronie wydarzenia.

Już nie możemy się doczekać Waszych pomysłów !

Regulamin konkursu na hasło lub krótki wierszyk promujący zakupy w Pszczynie

§ 1
Organizatorem konkursu na wymyślenie hasła lub krótkiego wierszyka promującego zakupy w Pszczynie, zwanego dalej konkursem jest Urząd Miejski w Pszczynie. Konkurs odbędzie się w dniach od 11 do 15 września 2020 r.

§ 2
Celem konkursu jest wymyślenie hasła lub krótkiego wierszyka promującego zakupy w Pszczynie.

§ 3
Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatora: www.noczakupow.pszczyna.pl/konkurs
§ 4
Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób które zrobiły zakupy podczas ­„Pszczyńskiej Nocy Zakupów” w sklepach biorących udział w akcji za minimum 50zł.

§ 5
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1.Zrobienie zakupów podczas trwania „Pszczyńskiej Nocy Zakupów” w sklepach biorących udział w akcji za minimum 50zł i za okazaniem paragonu potwierdzającego zakup.
2. Zaakceptowanie regulaminu i zgłoszenie udziału na załączonym druku.
3. Wymyślenie hasła lub krótkiego wierszyka promującego zakupy w Pszczynie i dostarczenie go do Biura Referatu Promocji w Pszczynie ul. Piastowska 24/1 w terminie nie przekraczającym 15.09.2020 r.

§ 6
Kryteria oceny prac:
• Nawiązanie do tematu przewodniego konkursu.
• Kreatywność i atrakcyjność sloganu reklamowego.

§ 7
Termin i warunki dostarczenia prac:
Zgłoszenia do konkursu odbędą się na podstawie opisanej w §4 nin. regulaminu, wszyscy uczestnicy otrzymają regulamin konkursu, klauzule informacyjną RODO oraz formularz zgłoszenia na którym należy wpisać dane osobowe oraz wpisać hasło lub krótki wierszyk promujący zakupy w Pszczynie. Wszystkie uzupełnione oraz podpisane dokumenty należy przynieść do Biura Referatu Promocji w Pszczynie ul. Piastowska 24/1 w terminie nie przekraczającym 15.09.2020 r.

§ 8
Nagrody:
Trzy zwycięskie hasła lub forma krótkiego wierszyka promującego zakupy w Pszczynie, otrzymają voucher o wartości 200zł na zakupy w sklepach uczestniczących w akcji „Pszczyńska Noc Zakupów”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.noczakupow.pszczyna.pl/konkurs oraz na stronie Facebookowej wydarzenia, zwycięzcy poinformowani zostaną drogą telefoniczną.

§ 9
1. Wizerunek Uczestników konkursu może zostać utrwalony i wykorzystany przez organizatora konkursu.
2. Laureaci konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania organizatorowi praw autorskich do hasła lub krótkiego wierszyka promującego zakupy w Pszczynie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
Wasz liczny udział w konkursie na hasło lub wierszyk promujące zakupy w Pszczynie sprawił nam wiele radości. Kreatywność i pomysłowość sięgała zenitu. Ale musieliśmy wybrać trzech zwycięzców, którzy otrzymają vouchery o wartości 200 zł na zakupy w wybranym sklepie z listy zgłoszonych do Pszczyńskiej Nocy Zakupów 🎁
Oto oni:
– Pani Agnieszka K.-K.
– Pani Łucja P.
– Pani Julia P.
Dodatkowo pięć osób otrzyma wyróżnienia w postaci pszczyńskich zestawów promocyjnych :
– Pan Bartłomiej G.
– Pani Marta K.
– Pani Barbara W.
– Pani Julia M.
– Pani Katarzyna B.
Wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie o możliwości odbioru nagród.

Dziękujemy za udział w Pszczyńskiej Nocy Zakupów oraz w konkursie!